Startbank - Leverandørregister for bygg, anlegg, forvaltning, forsikring og eiendom

Gustavsen & Slemdal AS er fullt registrert som leverandør i StartBANK innenfor vare og tjenestekategori :
1.7.99 Annet stål-og metallarbeid
2-7.1 Stål -og metall bæresystemsprodukter / materiell
Registreringsnivå: Foretak med operativ historie og revidert regnskap for minst 3 siste år.
Utløpsdato: 27.11.2019