Sentral godkjenning

Sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter plan -og bygningsloven.

Sentral godkjenning for : GUSTAVSEN & SLEMDAL AS
Foretaket, med organisasjonsnummer 968320106, er gitt følgende sentrale godkjenning
i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26.
mars 2010 nr. 488 (SAK10)
> Utførelse av Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2
Godkjenningen er gyldig til 14.12.2020
Link til side: trykk "Klikk her"