Produksjon av stålkonstruksjoner

Tegning, produksjon og montering av skreddersydde stålkonstruksjoner har vi holdt på med siden 60-tallet. I tillegg til å produsere skreddersydde stålkonstruksjoner selger vi også stål som kan tilpasses og kappes etter kundens spesifikasjoner.

Vi er et sveiseverksted som leverer alt fra små sveisejobber til tegning, produksjon og montering av store stålkonstruksjoner. Vi er godkjent for ansvarsrett, utførende tiltaksklasse 2.

En av årsakene til at vi har klart å opprettholde produksjonen helt siden 60-tallet og i tillegg har mange gode referansekunder, er at vi er veldig lydhøre for våre kunders behov, ønsker og forventninger til sluttproduktet. Vi tar hensyn til disse momentene sammen med kundens budsjett.

Vi baserer sluttproduktet på disse momentene, og alle råd som vi gir er basert på over 50 års erfaring og bred spisskompetanse. Høy yrkestolthet preget vår produksjon, utførelse og montering av stålkonstruksjonene.

Er du på jakt etter en stålkonstruksjon som løser et problem du har, ta kontakt så skal vi se om vi ikke kan hjelpe deg med å finne en løsning sammen.

Den andre kategorien er prosjektering, produksjon og montering av forskjellige stålkonstruksjoner. I praksis er det noe overlapping mellom disse kategoriene da vi gjerne sveiser og monterer våre produkter på eksisterende konstruksjoner - og ofte i samarbeid med entreprenører.

Vi dekker hele Norge med våre produkter og tjenester relatert til sveising - og platearbeid, men hovedvekten av våre kunder kommer fra Akershus og Oslo. Vi har også mange kunder fra Jessheim og Ullensaker.


Kontakt oss for mer informasjon om tegning, produksjon og montering av stålkonstruksjoner i Oslo og Akershus.